JEGYZŐKÖNYVEK


A Jászszentlászló Községi Önkormányzat és a Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, képviselő-testületi üléseiről készült jegyzőkönyvek.

A vastagon szedett feliratra kattintva elolvashatja az aznapi ülésen elhangzottakat.

2014.


2014. szeptember 8-án 1800 óra - rendkívüli képviselő-testületi ülés

Napirendi pont

1./ Jászszentlászló Bem utca és Rákóczi utca találkozásánál létesítendő parkoló építésére vonatkozó árajánlatok megtárgyalása (Szóbeli előterjesztés)


2014. augusztus 27-én 1400 óra - képviselő-testületi ülés

Napirendi pont

1./ Vételi ajánlat a Jászszentlászló 1079/4 hrsz. alatti ingatlanra (Írásbeli előterjesztés)
2./ Kamera rendszer kiépítése a temetőben (Írásbeli előterjesztés)
3./ Lajkó Gábor támogatási kérelme (Írásbeli előterjesztés)
4./ Ortopédiai magánrendelés biztosítása (Írásbeli előterjesztés)
5./ Egyebek
6./ Szociális kérelem elbírálása zárt ülés keretében


2014. június 25-én 1500 óra - képviselő-testületi ülés

Napirendi pont

1./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 3/2014. (II. 5.) rendeletének módosításáról szóló /2014. (……..) önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása.(Írásbeli előterjesztés)
2./ Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)
3./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szolgáltató kiválasztása. (Írásbeli előterjesztés)
4./ Játszóterek időszakos ellenőrzése (Írásbeli előterjesztés)
5./ Helyi értéktár bizottság létrehozása (Írásbeli előterjesztés)
6./ Egyebek.


2014. május 28-án 1515 óra - képviselő-testületi ülés

Napirendi pont

1./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 3/2014. (II. 5.) rendeletének módosításáról szóló /2014. (………..) önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása. (Írásbeli előterjesztés)
2./ Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
3./ Polgármesteri beszámoló a Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. évi működéséről. (Írásbeli előterjesztés)
4./ Polgármesteri beszámoló a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi működéséről. (Írásbeli előterjesztés)
5./ Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének beszámolója a Közös Hivatal 2013. évi működéséről. (Írásbeli előterjesztés)
6./ Egyebek.
7./ Jászszentlászló Községért” kitüntetés adományozása (Szóbeli előterjesztés) Zárt ülés


2014. április 29-én 1430 óra - képviselő-testületi ülés

Napirendi pont

1./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló ./2014. (……) rendelet-tervezetének elfogadása.(Írásbeli előterjesztés)
2./ Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadásának jóváhagyása. (Írásbeli előterjesztés)
3./ Beszámoló a Homokhátság Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről. (Írásbeli előterjesztés)
4./ A „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosítása. (Írásbeli előterjesztés)
5./ Sportpálya gondnoki lakás bérbe adásának tárgyában döntés.(Szóbeli előterjesztés)
6./ Egyebek.


2014. március 26-án 1430 óra - képviselő-testületi ülés

Napirendi pont

1./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló ./2014. (……) önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása (Írásbeli előterjesztés)
2./ Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
3./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1/2014. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosítása.
(Írásbeli előterjesztés)
4./ Jászszentlászló Községi Önkormányzatának Első világháborús emlékmű helyreállítása tárgyában pályázat benyújtása
(Írásbeli előterjesztés)
5./ A helyi civil szervezetek 2014. évi támogatására vonatkozó pályázatok elbírálása
(Írásbeli előterjesztés)
6./ Dódó György Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. szám alatti lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelmének elbírálása
        (Írásbeli előterjesztés)
7./ Egyebek.
8./ Szociális kérelmek elbírálása
Zárt ülés


2014. március 19-én 0800 óra -  rendkívüli képviselő-testületi ülés

Napirendi pont

1.   „Könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” pályázat benyújtása (Szóbeli előterjesztés)


2014. február 26-án 1400 óra -  képviselő-testületi ülés

Napirendi pont

1./ Kiskunok Vidékéért Egyesület kérelme Jászszentlászló, Kossuth u. 7. szám alatti helyiség bérlete tárgyában. (Írásbeli előterjesztés)
2./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőt-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2013. (V. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló ./2014. (……) önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása (Írásbeli előterjesztés)
3./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló ./2014. (……) rendelet-tervezet elfogadása (Írásbeli előterjesztés)
4./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló ../2014. (…...) önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása. (Írásbeli előterjesztés)
5./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013 (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló ./2014. (…….) önkormányzati rendelet-tervezete (Írásbeli előterjesztés)
6./ Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)
7./ Jászszentlászló községben működő szavazókörök szavazatszámláló bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása. (Írásbeli előterjesztés)
8./ „Mindennapi ivóvizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása. (Írásbeli előterjesztés)
9./ Települési környezetvédelmi program elkészítése tárgyában árajánlatok ügyében döntés. (Írásbeli előterjesztés)
10./ Kiskunhalasi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezés véleményezése. (Írásbeli előterjesztés)
11./ Kiskunmajsai Kistérség központi orvosi ügyelet ellátása kapcsán döntéshozatal. (Írásbeli előterjesztés)
12./ Szent László Általános Iskola 7. osztály támogatási kérelme Határtalanul program keretében szervezett kiránduláshoz. (Írásbeli előterjesztés)
13./ Pályázati kiírás helyi civil szervezetek részére. (Írásbeli előterjesztés)
14./ KMB iroda 2014. évi bérleti díjának meghatározása (Írásbeli előterjesztés)
15./ 2013. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés jóváhagyása (Írásbeli előterjesztés)
16./ Czagány István jászszentlászlói lakos kérelme. (Szóbeli előterjesztés)
17./ Egyebek.
18./ Szociális kérelmek elbírálása zárt ülés keretében


 2014. február 04-én 1400 óra -  képviselő-testületi ülés

Napirendi pont

1./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító ./2014. (…) önkormányzati rendelet-tervezetének elfogadása.

2./  Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadása.

3./ Egyebek


2014. január 20-án 1500 óra -  képviselő-testületi ülés

Napirendi pont

 1./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló /2014. (…...) önkormányzati rendelet-tervezetének elfogadása. (Írásbeli előterjesztés) 

2./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a ../2014. (…) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról szóló 7/2003. (VI. 25.) számú rendelet módosításáról. (Írásbeli előterjesztés)

 3./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása (Írásbeli előterjesztés)

4./ Kiskunmajsa Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítása (Írásbeli előterjesztés)

5./ Homokhátság Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződés módosítása (Írásbeli előterjesztés)

6./ Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása (Írásos előterjesztés)

7./ Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola 7. osztály kérelme (Szóbeli előterjesztés)

8. / Egyebek

 9./ Szociális kérelmek elbírálása zárt ülés keretében

2013.


2013. november 25-én 1500 óra -  képviselő-testületi ülés

Napirendi pont

1./ Lélekharangok Kkt. Jászszentlászlói Köztemető üzemeltetőjének beszámolója (Szóbeli előterjesztés)
2./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének A köztemető fenntartásáról, a temetkezési
    tevékenység szabályozásáról, temetkezési szolgáltatások díjainak megállapításáról szóló 17/1999. (XII.17.)
    önkormányzati rendeletének módosítása (Írásbeli előterjesztés)
3./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének    közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás
    szabályairól szóló rendelet elfogadása (Írásos előterjesztés)
4./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat Szociális célú    tűzifa támogatásról szóló rendelet elfogadása
    (Írásos előterjesztés)
5./ Jászszentlászló Község Önkormányzata 2014. éves ellenőrzési terve (Írásos előterjesztés)
6./ Jászszentlászló, Szent László u. 29. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása (Írásos előterjesztés)
7./ EMVA pályázat benyújtásáról döntés (Szóbeli előterjesztés)
8./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 4/2013. (II. 14.) önkormányzati
    rendelet módosítása    (Írásbeli előterjesztés)
9./ Vasút utcai parkoló kialakítása (Szóbeli előterjesztés)
10./ Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetésével kapcsolatos döntések    (Írásos előterjesztés)
11./ Alapszolgáltatási Központ intézmény vagyonátadási-jelentés    (Írásbeli előterjesztés)
12./ Egyebek


2013. október 30-án 1500 óra -  képviselő-testületi ülés

Napirendi pont

1./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének    Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2007. (III. 28.) önkormányzat rendeletének módosítása(Szóbeli előterjesztés)
2./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2013 ¾ éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása (Írásos előterjesztés)
3./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2014. évi koncepció felülvizsgálata (Írásos előterjesztés)
4./ Mindennapi vizünk ”Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodás felülvizsgálata    (Írásos előterjesztés)
5./ Közmeghallgatás időpontjának meghatározása (Írásos előterjesztés)
6./ Egyebek
7./ Szociális kérelmek    (Zárt ülés)


2013. október 30-án 1330 óra -  közös képviselő-testületi ülés

Napirendi pont

1./ Szent László Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői pályázat  (Szóbeli előterjesztés)

2./ Egyebek.


2013. október 10-én 1500 óra -  képviselő-testületi ülés

Napirendi pont

1./ „Szociális célú tűzifa vásárlás” támogatás igényléséhez önerő biztosítása (Szóbeli előterjesztés)


2013. szeptember 25-én 1400 óra -  közös képviselő-testületi ülés

Napirendi pont

1./ Alapszolgáltatási Központ Szakmai Beszámoló elfogadása   (Írásos előterjesztés)
2./ Jászszentlászló Közös Önkormányzati Hivatal    2013. évi költségvetésének módosítása (Írásos előterjesztés)    
3./ Megszűnt Szent László ÁMK vagyonátadási jelentésének elfogadása (Írásos előterjesztés)
4./ Jászszentlászló-Móricgát Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása (Írásos előterjesztés)
5./ Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása (Írásos előterjesztés)
6./ Egyebek.
  Zárt ülés keretében:
7./ Dr. Csanádi Attila fogorvos kérelme    (Szóbeli előterjesztés)


2013. augusztus 26-án 1430 óra -  képviselő-testületi ülés

Napirendi pont

1./Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2013. (V.23.) önkormányzati rendeletének módosítása
       (Írásos előterjesztés)
2./Megállapodás Sportpálya használatáról a Jászszentlászló Sportegyesülettel.
    (Írásos előterjesztés)
3./Egyebek.


2013. augusztus 26-án 1330 óra - közös képviselő-testületi ülés

Napirendi pont

1./Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzat Társulási Megállapodásának módosítása
    (Írásos előterjesztés)
2./Szent László Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása (Írásos előterjesztés)
3./Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának    módosítása (Írásbeli előterjesztés)
4./Egyebek
Közérdekű panaszok és kérelmek    Dr. Csanádi Attila fogorvos kérelme    (Szóbeli előterjesztés)


2013. július 24-én 1430 óra -  képviselő-testületi ülés

Napirendi pont

1./  Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 25.) önkormányzati rendeletének módosítása (Írásos előterjesztés)

2./  Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásokról szóló 11/2008. (IX. 30.) számú rendelet módosítása (Szóbeli előterjesztés)

3./  Települési értéktár létrehozása (Írásos előterjesztés) 

4./  Egyebek


2013. július 24-én 1330 óra -  együttes képviselő-testületi ülés

Napirendi pont

1./ Szent László ÁMK megszüntetése (Írásos előterjesztés)  -   Nyílt ülés keretében

2./ Közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével kapcsolatos döntés visszavonása  -   Zárt ülés keretében

3./ Egyebek


2013. június 26-án 1330 óra -  együttes képviselő-testületi ülés

Napirendi pont

1./ Alapszolgáltatási Központ Intézményi vezetői megbízás kérdése Írásos előterjesztés
2./ Jászszentlászló Móricgát Községi Intézményi Társulás Körjegyzőség és Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása Írásos előterjesztés    
3./ Körjegyzőség megszűnése miatt Jászszentlászlói Közös Önkormányzati hivatal részére történő vagyonátadási jelentés (Írásos előterjesztés)
4./ Jászszentlászló Móricgát Önkormányzati Intézményi Társulás Társulási megállapodás módosítása
(Szóbeli előterjesztés)


2013. június 6-án 1430 óra -  rendkívüli képviselő-testületi ülés

Napirendi pont

1./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat Termálkút és földterületek értékesítése

2./ Egyebek


2013. június 6-án 1400 óra -  együttes képviselő-testületi ülés

Napirendi pont

1./ Bálintné Bajnóczi Edit Alapszolgáltatási Központ intézményvezető közalkalmazotti jogviszony megszüntetési kérelme

2./ Bálintné Bajnóczi Edit Alapszolgáltatási Központ intézményvezető jutalmazása


2013. május 22-én 1430 óra -  képviselő-testületi ülés

Napirendi pont

1./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata (Írásbeli előterjesztés)

2./ Jászszentlászló Község Önkormányzatának helyi iparűzési adóról szóló 6/2011. (III.25.) rendelet módosítása

(írásos előterjesztés)

3./ Jászszentlászló Község Önkormányzatának önkormányzat vagyonáról szóló 5/2013. (II. 14.) rendelet módosítása

(írásos előterjesztés)

4./ Tájékoztató a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről

(Írásos előterjesztés)

5./A Halasvíz Kft, Kalocsavíz Kft, Kőrösvíz Kft egyesülésével kapcsolatban az egyes víziközmű

társaságok tulajdonosai által meghozandó döntés (Írásbeli előterjesztés)

6./ Megállapodás Sportpálya gondnoki lakás használatáról (Írásos előterjesztés) 

7./ Jászszentlászlói Sportegyesület támogatási kérelme (Írásos előterjesztés)

8./ Jászszentlászló Rákóczi u. 24 szám alatti önkormányzati telek vásárlási kérelem elbírálás

(Írásos előterjesztés)

9./ Egyebek


2013. május 13-án 1700 óra -  rendkívüli képviselő-testületi ülés

Napirendi pont

1./ Jászszentlászló községben kamerarendszer telepítése a közbiztonság javítása érdekében

2./ Lemondás elővásárlási jogról a Halasvíz Kft-ben


2013. április 24-én 1430 óra -  rendkívüli képviselő-testületi ülés

Napirendi pont

1./ Polgármesteri Program elfogadása (Szóbeli előterjesztés)

2./ Alpolgármesteri tisztség betöltése, eskütétel

(írásos előterjesztés)

3./ Polgármesteri illetmény megállapítása

(írásos előterjesztés)

4./ Alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása

(írásos előterjesztés)

5./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendelet elfogadása (írásos előterjesztés)

6./ 2012. évi Belső ellenőri jelentés

(írásos előterjesztés)

7./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása.

(írásos előterjesztés)

8./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat 4/2007. (III.28.) számú „a szociális igazgatásról, és a szociális ellátásokról” szóló rendeletének módosítása

(Írásos előterjesztés)

9./ Jászszentlászló községi Önkormányzat 2014. évi koncepciójának elfogadása

(Írásos előterjesztés)

10./ Civil Pályázatok elbírálása

(írásos előterjesztés)

11./ „Országos Egyesület A Mosolyért” támogatási kérelme

(írásos előterjesztés)

12./ Egyebek


2013. március 29-én 1300 óra -  képviselő-testületi ülés

Napirendi pont

Vizi-közmű vagyon értékelésére megbízás.


2013. március 20-án 1500 óra -  képviselő-testületi ülés

Napirendi pont

1./ Tanyagondnok kérelme (Írásos előterjesztés)
2./ Vízi-közmű vagyon értékelésére megbízás (Írásos előterjesztés)
3./ A Helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról szóló 17/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosítása (Írásos előterjesztés)
4./ Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása (Írásos előterjesztés)
5./ Pályázati kiírás helyi civil szervezetek részére (Írásos előterjesztés)
6./ Víztermelés- kezelés- ellátás tevékenységen álláshely bővítés engedélyezése
(Írásos előterjesztés)
7./ Egyebek


2013. február 13-án 1300 óra -  közös képviselő-testületi ülés

Napirendi pont

1./ Körjegyzőség és Intézményi Társulás 2013. évi költségvetésének elfogadása (Írásos előterjesztés)

2./ Intézményi Társulás 2012. évi Költségvetésének módosítása. (írásos előterjesztés)

3./ Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program, Szervezeti és Működési Szabályzata,

Idősek Otthona Házirendjének jóváhagyása. (Szóbeli előterjesztés)

4./ Közös Hivatal létrehozása (Írásos előterjesztés)

5./ Kiskunmajsai Járó beteg Szakellátó Központ állam részére történő átadása

(Szóbeli előterjesztés)

6./ Szent László ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzata (Szóbeli előterjesztés)


2013. január 16-án 1400 óra -  képviselő-testületi ülés

Napirendi pont

1./ Jászszentlászló Községi Önkormányzata szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

szóló rendelet megalkotása (írásos előterjesztés)

2./ Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása (írásos előterjesztés)

3./ Szent László ÁMK Alapító Okiratának módosítása (írásos előterjesztés)

4./ Szociális szolgáltatás tervezési koncepció (írásos előterjesztés)

5./ KEOP 4.10.0 Napelemes pályázat közbeszerzési eljárás nyertesének megállapítása

(szóbeli előterjesztés)

6./ Vagyonkezelési szerződés Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal. (írásos előterjesztés)

7./ E g y e b e k

8./ Szociális kérelem (zárt ülés keretében)

2012.


2012. december 27-én 1000 óra -  képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

1./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító rendelet módosítása.

(írásos előterjesztés)

2./ Körjegyzőség és Intézményi Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása. (írásos előterjesztés)

3./ Vízmű üzemeltetési jogának rendezése. (szóbeli előterjesztés) 

4./ Háziorvosokkal, fogorvossal kötött feladat-ellátási megállapodás módosításának jóváhagyása.

(írásos előterjesztés

5./ E g y e b e k


2012. december 12-én 1530 óra -  rendkívüli képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

1./ Vízi közmű üzemeltetésre megállapodás (írásos előterjesztés)

2./ Közérdekű kötelezettségvállalás számláról pénzeszköz áthelyezés. (szóbeli előterjesztés)


2012. december 12-én 1400 óra -  együttes rendkívüli képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

1./ Iskola átadás dokumentumainak elfogadása (írásos előterjesztés)

2./ Fogorvosi gépbeszerzés (szóbeli előterjesztés) 

3./ SIRIUS Rádió anyagi támogatás kérelme (írásos előterjesztés)

4./ Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása (írásos előterjesztés)


2012. december 10-én 1200 óra -  rendkívüli képviselő-testületi ülés

Napirendi pont:

1./ a termálkút körüli földterületek tulajdonlása


2012. szeptember 12-én 1400 óra -  képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

1./ Kiss István Lélekharangok KKT. (6100. Kiskunfélegyháza, Horváth Z. u. 28.) bemutatkozása

2./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztemető fenntartásáról, a temetkezési tevékenység szabályozásáról temetkezési szolgáltatások díjainak megállapításáról szóló 17/1999. (XII.17.) Kt. számú rendeletének módosítása. (írásos előterjesztés)

3./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló (írásos előterjesztés)

4./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása (írásos előterjesztés)

5./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a házasságkötés szolgáltatási díjait megállapító 7/2011. (III.25.) önkorm.rendeletének módosítása. (írásos előterjesztés)

6./ Települési önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylése (írásos előterjesztés)

7./ Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás jövőbeni működését meghatározó döntések meghozatala. (írásos előterjesztés)

8./ Önkormányzati ingatlanokra bérlő kijelölése (írásos előterjesztés)

9./ E g y e b e k

10/ Szociális kérelem (zárt ülés keretében)


2012. szeptember 12-én 1300 óra -  együttes képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

1./ Intézményi Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása (írásos előterjesztés)

2./ Alapszolgáltatási Központ működéséről készült beszámoló jóváhagyása (írásos előterjesztés)

3./ ÁMK Alapító Okiratának módosítása (írásos előterjesztés)

4./ 3000 fő alatti települések szándéknyilatkozata, oktatási intézmények fenntartására (szóbeli előterjesztés)

5./ E g y e b e k


2012. július 11-én 1500 óra -  képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

1./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása (írásos előterjesztés)
2./ Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás EU Önerő Alap pályázat benyújtása
(írásos előterjesztés)
3./ Helyi építési szabályzat módosításához szükséges döntések meghozatala
(írásos előterjesztés)
4./ Közérdekű kötelezettség vállalás számláról pénzösszeg átvétele (szóbeli előterjesztés)
5./ Dózsa Gy. u. 38. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbítása
(írásos előterjesztés)
6./ Kegyeleti közszolgáltatási szerződés jóváhagyása (írásos előterjesztés)
7./ E g y e b e k


2012. július 11-én 1330 óra -  együttes képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

1./ Szent László Általános Művelődési Központ intézményvezetőjének megbízása
(szóbeli előterjesztés)
2./ Szent László ÁMK Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Szakmai Programjának módosítása
(szóbeli előterjesztés)
3./ Intézményi Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása
(írásos előterjesztés)
4./ E g y e b e k


2012. június 6-án 1300  óra -  képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

- FALUNAP-i büfé biztosítására érkezett ajánlatok elbírálása (szóbeli előterjesztés)

- KÖZMŰ Kft. 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

- Szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek, szabálysértési tényállásának hatályon kívül helyezésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (írásos előterjesztés)

- Bóna dűlőnél lévé kereszt felújításának támogatásáról döntés (szóbeli előterjesztés)

- Közérdekű kötelezettség vállalás számláról támogatás átvétele (szóbeli előterjesztés)

- Pályázatíró cég kiválasztása (szóbeli előterjesztés)

- Temetkezési feladatellátás felülvizsgálata (szóbeli előterjesztés)

E g y e b e k

- „Jászszentlászló Községért” kitüntetés adományozása (zárt ülés keretében)

- Szociális kérelem (zárt ülés keretében)


2012. március 25-én 1600 óra -  képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

- Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló
(írásos előterjesztés)
- Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása (írásos előterjesztés)
- Intézményi Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása (szóbeli előterjesztés)
- Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi társulás, Társulási Megállapodásának módosítása (írásos előterjesztés)
- 2011. évi Tanyagondnoki feladatok ellátásról készült beszámoló jóváhagyása (írásos előterjesztés)
- Civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálása (szóbeli előterjesztés)
- 2011. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása (írásos előterjesztés)
- E g y e b e k
- Szociális kérelem (zárt ülés keretében)


2012. március 25-én 1500 óra - együttes képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

Alapszolgáltatási Központ költségvetéséhez pénzügyi átcsoportosítás.


2012. március 25-én 1300 óra - együttes nyílt képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

 - Szent László ÁMK Alapító Okiratának Módosítása (szóbeli előterjesztés)
- Körjegyzőség és az Intézményi Társulás 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról
szóló beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés )
- Körjegyzőség és az intézményi Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása
(írásos előterjesztés)
- E g y e b e k
- Tóthné Frank Anikó Alkotmány u. 32. szám alatti lakos kérelme
(zárt ülés keretében)


2012. március 14-én 1300 óra - együttes képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

- Alapszolgáltatási Központ SzMSz-nek, Szakmai Programjának, valamint az Idősek Otthona házirendjének módosítása.(szóbeli előterjesztés)

- Intézményi Társulás 2012. évi Költségvetésének módosítása. (írásos előterjesztés)

- Szociális és gyermekvédelmi ellátások térítési díjainak megállapítása. (írásos előterjesztés)

- E g y e b e k


2012. március 14-én 1400 óra - képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

- Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása (írásos előterjesztés)

- Jászszentlászló Községi Önkormányzat szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendeletének módosítása(írásos előterjesztés)

- Jászszentlászló Községi Önkormányzat a köztisztviselők illetménykiegészítéséről, valamint a Körjegyzőség hivatali munkaidő beosztás rendjének meghatározásáról szóló rendeletének módosítása.(írásos előterjesztés)

- Civil szervezetek 2012. évi támogatására pályázat kiírása (írásos előterjesztés)

- KÖZMŰ Kft. Szervezeti és MűködésiSzabályzatának jóváhagyása(szóbeli előterjesztés)

- E g y e b e k


2012. február 9-én 1300 óra - együttes képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

- Körjegyzőség és az Intézményi Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása

- Körjegyzőség és az Intézményi Társulás 2012. évi költségvetésének jóváhagyása

- Intézményi Társulás Társulási Megállapodás módosítása

- Szent László ÁMK intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása

- Óvodai, iskolai beiratkozási időpontok meghatározása

- Központi orvosi ügyelet szolgáltatójának megbízása

- Egyebek

- Szent László ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása


2012. február 9-én 1400 óra - képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

- Az 1. számú háziorvosi körzetben a betegellátás tisztázása.

- Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító rendelet módosítása.

- Átmeneti gazdálkodásról készült beszámoló jóváhagyása

- Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító rendelet jóváhagyása

- Polgári Védelmi Parancsnokság Kiskunmajsai Kirendeltség anyagi támogatás kérelme

- 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítása

- Település rendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása

- Egyebek

- Szociális kérelmek


2011.

2011. december 21-én 1400 óra - képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

Önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló rendelet módosítása(írásos előterjesztés)

- Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának módosítása (szóbeli előterjesztés)

- Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása (írásos előterjesztés)

- Szent László ÁMK Alapító Okiratának módosítása (írásos előterjesztés)

- Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító rendelet módosítása (írásos előterjesztés)

- Körjegyzőség és az Intézményi Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása (írásos előterjesztés)

- Önkormányzati rendelet, a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szólórendelet módosításáról(írásos előterjesztés)

- Intézményi Társulás Társulási Megállapodás módosítása (írásos előterjesztés)

- Központi Orvosi Ügyelet ellátási feladatainak aktualizálása (írásos előterjesztés)

- Köztisztviselői teljesítménykövetelmény alapját képező célok meghatározása (írásos előterjesztés)

- Egyebek

- Szociális kérelmek


2011. november 30-án 1400 óra - képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának elfogadása (szóbeli előterjesztés)

- Önkormányzat gazdálkodásáról szóló ¾ éves beszámoló (írásos előterjesztés)

- 2012. évi költségvetési koncepció (írásos előterjesztés)

- Mozgókönyvtári szolgáltatás bevezetése (írásos előterjesztés)

- Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása (írásos előterjesztés)

- Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása(írásos előterjesztés)

- KEOP 1.1.1/2F/09-11 jelű pályázathoz szükséges döntések meghozatala (írásos előterjesztés)

- Háziorvosi megállapodás jóváhagyása (írásos előterjesztés)

- Egyebek

- Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatok elbírálása (zárt ülés kertében)

- Szociális kérelmek (zárt ülés kertében)


2011. október 12-én 1300 óra - képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

- Csatlakozás a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatához (írásos előterjesztés)

- 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása (írásos előterjesztés)

- E g y e b e k

- Egyes szociális, segélykérelmek elbírálása. (zárt ülés keretében)


2011. szeptember 14-én 1500 óra - képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

- A helyi önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása (írásos előterjesztés)

- 2011. évi I. féléves gazdálkodásról szóló beszámoló (írásos előterjesztés)

- Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2007.(III.28.) sz. rendelet módosítása(írásos előterjesztés)

- Helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról szóló rendelet elfogadása(írásos előterjesztés)

- E g y e b e k:  -Háziorvosi rendelő bérletei díja

                           -Lakásbérleti szerződések

- Szociális kérelmek elbírálása (zárt ülés keretében)


2011. szeptember 14-én 1430 óra - közös képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

- Szent László Általános Művelődési Központ pedagógiai és művelődési programjának elfogadása.
Szent László Általános Iskola Pedagógiai programjának módosítása (írásos előterjesztés)

- Intézményi Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása (írásos előterjesztés)

- Körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása (írásos előterjesztés)

- E g y e b e k


2011. július 20-án 1230 óra - képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

- Jászszentlászló Községi Önkormányzat szociális rendeletének módosítása (írásos előterjesztés)

- Jászszentlászló Községi Önkormányzat közművelődési rendeletének módosítása (írásos előterjesztés)

- Jászszentlászló Községi Önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása (írásos előterjesztés)

- E g y e b e k

- Szociális kérelmek elbírálása (zárt ülés keretében)


2011. július 20-án 1400 óra - közös képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

- Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása (írásos előterjesztés)

- Alapszolgáltatási Központ SzMSz, Szakmai Program, valamint intézményvezető feladatellátásról szóló beszámoló elfogadása. (írásos előterjesztés)

- ÁMK alapító Okiratának módosítása (írásos előterjesztés)

- Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása (írásos előterjesztés)

- Egyebek


2011. június 29-én 1330 óra - közös képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

- ÁMK Alapító Okiratának módosítása (szóbeli előterjesztés)

- Körjegyzőség és az Intézményi Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása (írásos előterjesztés)

- Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás, Társulási Megállapodás módosítása (írásos előterjesztés)

- Egyebek


2011. június 29-én 1500 óra - képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

- Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító rendelet módosítása (írásos előterjesztés)

- E g y e b e k

- Szociális kérelmek elbírálása (zárt ülés keretében)


2011. május 31-én 1500 óra - közös képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

- ÁMK megalakításával kapcsolatos döntések meghozatala (írásos előterjesztés)

- Gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló (írásos előterjesztés)

- Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői megbízása (írásos előterjesztés)

- Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásának engedélyezése (írásos előterjesztés)

- E g y e b e k


2011. május 31-én 1740 óra - képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

- „Kiskun Kapitány” személyének jelölése. (írásos előterjesztés)

- Kiskun Idegenforgalmi Egyesülethez csatlakozás (szóbeli előterjesztés)

- „Jászszentlászló Községért” kitüntetés adományozás (szóbeli előterjesztés)

- E g y e b e k

- Szociális kérelmek (zárt ülés keretében)


2011. április 27-én 1400 óra - közös képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

- Körjegyzőség és Intézményi Társulás 2010. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadása
(írásos előterjesztés)

- Körjegyzőség és Intézményi Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása (írásos előterjesztés)

- Körjegyzőség 2010. évi munkájáról beszámoló (írásos előterjesztés)

- Alapszolgáltatási Központ Falugondnoki szolgálat beszámolója
Tanyagondnoki szolgálat beszámolója.
Idősek otthona házirend 2011 (írásos előterjesztés)

- Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői Álláshely pályáztatáshoz előkészítő bizottság
létrehozása (szóbeli előterjesztés)

- E g y e b e k


2011. április 27-én 1530 óra - képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

- Civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálása (szóbeli előterjesztés)

- Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadása(írásos előterjesztés)

- Óvoda bérmegtakarítás, jutalmazásra történő felhasználása. (szóbeli előterjesztés)

- Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító rendeletének módosítása(írásos előterjesztés)

- Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2010. évi belsőellenőrzési jelentése (írásos előterjesztés)

- Kulturális koncepció elfogadása (írásos előterjesztés)

- Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási módosított megállapodás elfogadása(írásos előterjesztés)

- Jászszentlászló Községi Önkormányzat kitüntetéseiről, kitüntetések alapításáról és elismerő címek adományozásáról szóló rendeletének jóváhagyása(írásos előterjesztés)

- Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása. (szóbeli előterjesztés)

- E g y e b e k


2011. március 24-én 1300 óra - együttes képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

- Intézményi Társulás Társulási Megállapodási módosítása (írásos előterjesztés)

- Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelyének betöltésére pályázat kiírása (írásos előterjesztés)

- Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása (írásos előterjesztés)

- Szent László Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási programjának jóváhagyása (szóbeli előterjesztés)

- E g y e b e k


2011. március 24-én 1400 óra - képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

- Háziorvosi álláshelyre jelentkező orvosok személyes bemutatkozása.

- Jászszentlászló Község Képviselő-testülete és intézményei Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása(írásos előterjesztés)

- Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendeletének módosítása(írásos előterjesztés)

- Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, új iparűzési adóról szóló rendeletének jóváhagyása(írásos előterjesztés)

- Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete anyakönyvi rendeletének megalkotása.(írásos előterjesztés)

- Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011-2015. közötti gazdasági programjának elfogadása(írásos előterjesztés

- Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása (írásos előterjesztés)

- Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása (írásos előterjesztés)

- Jászszentlászló Községi Önkormányzat belső ellenőrzési terv módosítása (szóbeli előterjesztés)

- Pályázat kiírása civil szervezetek támogatására (szóbeli előterjesztés)

- E g y e b e k:

  - Pásztor János Jászszentlászló, Dózsa Gy. u 10. szám alatti lakos panasza.

  - Római Katolikus Plébánia Jászszentlászló, alkotmány u. 11. anyagi támogatás kérelme.

  - Református Egyházközség anyagi támogatás kérelme.

  - Orvosi rendelő kialakítása, Jászszentlászló, Rákóczi u. 2. szám alatt.

  - Községek Országos Önkormányzati Szövetsége tagdíj befizetése.

  - BKM-I Közgyűlés Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottság,anyagi támogatás kérelme

  - Serdülő labdarúgó csapat működtetéséhez támogatás kérés

- Szociális kérelmek elbírálása


2011. február 15-én 1400 óra - képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

- Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása (írásos előterjesztés)

- Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének jóváhagyása (írásos előterjesztés)

- Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása(írásos előterjesztés)

- Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével Együttműködési Megállapodás jóváhagyása (írásos előterjesztés)

- Tanyagondnoki gépjármű üzemanyag normájának felülvizsgálata (írásos előterjesztés)

- E g y e b e k:

  - Tordaszentlászlón – Szent László lovas szobor felállítása

  - „Pásztorkodó” Egyesület anyagi támogatás kérése

- Szociális kérelmek elbírálása (zárt ülés keretében)


2011. január 25-én 1400 óra - képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

- Közművelődési szakfelügyeleti ellenőrzés megtárgyalása. (írásos előterjesztés)

- Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Közművelődési rendeletének elfogadása.(írásos előterjesztés)

- Közösségi szintér használati szabályzata. (írásos előterjesztés)

- Községi Könyvtár nyitvatartási rendjének módosítása. (írásos előterjesztés)

- Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása(írásos előterjesztés)

- Informatikai feladatok végzésére érkezett pályázatok elbírálása. polgármester(írásos előterjesztés)

- Jászszentlászló, Rákóczi u. 52. szám alatti ingatlan tulajdon jogának rendezése. (írásos előterjesztés)

- Kiskunmajsai Rendőrőrs támogatási kérelme (írásos előterjesztés)

- E g y e b e k

- Szociális kérelmek elbírálása (zárt ülés keretében)


2011. január 5-én 1500 óra - együttes képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

-   Fegyelmi tárgyalás lefolytatása az Alapszolgáltatási Központ vezetőjével Tóthné Frank Anikóval

szemben. (írásos előterjesztés)


2010.

2010. december 15-én 1500 óra - képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

- Jászszentlászló Községi Önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítéséről beszámoló(írásos előterjesztés)

- Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2010. évi költségvetését megállapító rendelet módosítása(írásos előterjesztés)

- Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása(írásos előterjesztés)

- Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló rendelet módosítása.(írásos előterjesztés)

- Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatási díjról.(írásos előterjesztés)

- Belvízvédekezés, vis-major támogatás, igénylés. (szóbeli előterjesztés)

- E g y e b e k

- Szociális kérelmek elbírálása (zárt ülés keretében)


2010. december 15-én 1630 óra - együttes képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok: 

- Körjegyzőség és az Intézményi Társulás 2010. évi költségvetésének módosítása (írásos előterj.)

 - A Körjegyzőség köztisztviselőivel szemben támasztott követelmények alapját képező célok meghatározása (írásos előterjesztés)

 - Kórházi beutalási rend módosítása. (szóbeli előterjesztés)

- Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása. (szóbeli előterjesztés)

- E g y e b e k


2010. november 25-én 1400 óra - képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

- Dobos László Szent László Általános Iskola igazgatójának tájékoztatója az iskolában lezárult peres ügyről(szóbeli előterjesztés)

- 2011. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása (írásos előterjesztés)

- Kiskunmajsai Polgári Védelmi Iroda 2011. évi működéséhez anyagi támogatás kérés.(írásos előterjesztés)

- Jászszentlászló község honlapjának, valamint az intézményekben lévő számítógépek és kiszolgáló egységek karbantartásának felülvizsgálata.(szóbeli előterjesztés)

- Jóléti Szolgálat Alapítvány, Raiffeisen Bank felé történő tartozásának rendezése(szóbeli előterjesztés)

- Fegyelmi eljárás indítása az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjével szemben.(szóbeli előterjesztés)

- Újszászi András tájékoztatója a melegvizű kút hasznosítási lehetőségeiről(szóbeli előterjesztés)

- E g y e b e k


2010. november 15-én 1400 óra - képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

- A HALASVÍZ Kft. használatában álló kiskunhalasi ingatlan tulajdonjogának rendezése(írásos előterjesztés)

- Rákóczi utca burkolat felújítási munkáira érkezett ajánlatok véleményezése(szóbeli előterjesztés)

- Közérdekű kötelezettség számláról átvezetés engedélyezése a költségvetési számlára.(szóbeli előterjesztés)

- E g y e b e k:

  -Melegvizű kút hasznosítása

- Bursa Hungarica pályázatok elbírálása (zárt ülés keretében)

- Szociális kérelmek elbírálása (zárt ülés keretében)


2010. október 18-án 1600 óra - alakuló képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

- Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója, a 2010. évi önkormányzati választások eredményéről.

- Önkormányzati képviselők eskütétele.

- Polgármester eskütétele.

- Polgármester 2010-2014. közötti önkormányzati ciklusra vonatkozó programja.(szóbeli előterjesztés)

- Alpolgármester megválasztása.

- Alpolgármester eskütétele.

- Polgármester illetményének és költség átalányának megállapítása. (írásos előterjesztés)

- Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. (írásos előterjesztés)

- A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása(írásos előterjesztés)

- Bizottságok megválasztása (szóbeli előterjesztés)

- Külsős bizottsági tagok eskütétele

- Képviselők delegálása Óvodaszékbe, Iskolaszékbe, KÖZMŰ Kft. Felügyelő Bizottságába, Alapszolgáltatási Központ Érdekképviseleti Fórum,(szóbeli előterjesztés)

- A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

- E g y e b e k

- Szociális kérelmek elbírálása (zárt ülés keretében)


1.

Bálintné Bajnóczi Edit Alapszolgáltatási Központ

intézményvezető közalkalmazotti jogviszony megszüntetési kérelme

 

Nagy András

polgármester

2.    Bálintné Bajnóczi Edit Alapszolgáltatási Központ                             Nagy András

       intézményvezető jutalmazása                                                            polgármester


Kalendárium

<< Október 2020 >> 
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031