m_cimerBÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL


T Á J É K O Z T A T Ó  földhasználati és földművelési nyilvántartásról

Az ingatlanügyi hatóság (Földhivatal) az illetékességi területéhez tartozó földek – ide nem értve az erdő művelési ágban nyilvántartott földrészleteket – használatáról és a földhasználókról önálló nyilvántartást vezet (földhasználati nyilvántartás).

RÉSZLETEK